Nabídka služeb

obchodování s elektřinou a plynem ...

nabízíme komplexní zajištění výběru dodavatele silové elektřiny a plynu (zpracování poptávky, oslovení vhodných obchodníků, vyhodnocení nabídek, návrh řešení)

zajištění internetové aukce nákupu silové elektřiny a plynu

zajištění veřejných zakázek dle zákona (příprava zadávací dokumentace, uveřejnění a průběžná správa zakázky, otevírání obálek a vyhodnocení, veškerá právní podpora)

realizaci změny dodavatele (příprava smluv s novým obchodníkem, zajištění smlouvy o připojení se stávajícím distributorem, registrace u Operátora trhu s elektřinou)

realizace smluveného kontraktu (sjednávání odběrových diagramů, korekce rezervované kapacity, komunikace s obchodníkem, distributorem, Operátorem trhu s elektřinou a Energetickým regulačním úřadem)

provozní konzultace pro naše mandanty

provoz lokálních distribučních soustav (LDS) ...

zpracování a posouzení záměru pro provoz nové LDS

příprava a realizace licenčního řízení s Energetickým regulačním úřadem

příprava smluv, obchodních podmínek a ceníků

nastavení funkčního modelu správy a fakturace LDS

kontrolní a legislativní spolupráce

vlastní provozování LDS

facility management a rozfakturace nákladů a služeb ...

kompletní správa logistických, průmyslových areálů a administrativních budov (technická správa, ostraha, úklid)

rozúčtování nákladů na veškerá média v rámci budov a areálů

příprava rozúčtovacího modelu pro konkrétní objekt

 

Copyright © ENIC s.r.o. 2010.